การรับประกัน ..

GreenboxGPS
ได้รับการรับรองจาก
กรมการขนส่งทางบก

เลขที่ การรับรอง

132/2559 
201/2560
207/2560
218/2560
224/2560

  


Download โปรชัวร์++ บริการติดตั้งทั่วประเทศ ++
-บริการติดตั้ง ตามลูกค้าสะดวก  
  ทั้งกลางวัน และกลางคืน
-รับติดตั้งทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

  หน้าแรก  :  แจ้งโอนเงิน  :  การรับประกัน  :  ติดต่อเรา  
 
การรับประกัน
17-03-2018 Views: 5071


เงื่อนไขการรับประกัน
1. ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี  3ปี  5 ปี และ ตลอดอายุการใช้งาน
    (ขึ้นอยู่กับรุ่น และ โปรโมชั่น)
2. รับประกันเฉพาะความผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานเท่านั้น
     กรณี ไฟใหม้ ฟ้าผ่า โดนน้ำ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วมรถ ตกพื้น แตก สายขาด สัตว์กัดแทะ รวมทั้งความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้ารถยนต์ ไม่รับประกัน
3. ความเสียหายอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ ไม่รับประกัน
4. รับประกัน
เฉพาะการใช้งานตามปกติเท่านั้น 
    รวมถึงตัวเครื่องGPSที่มีแบตเตอร์รี่ภายใน
    ต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ตามกำหนด(ปีละ1ครั้ง)เท่านั้น
5.การใช้งานผิดประเภท
   เช่น เอาตัวเครื่องไปแช่น้ำ 
     หรือ การหยดของเหลว หรือ ใส่สิ่งแปลกปลอมใดๆเข้าไปในตัวเครื่องGPS 
    
หรือ พยายามเจาะระบบ Software ของเครื่องGPS และระบบ SERVER ของทางบริษัทฯ  ถือว่าหมดประกัน
6. การนำเครื่องไปใช้ กับ  Server GPS ของ บริษัทอื่นๆ 
   ถือว่าหมดประกัน
7. การถอด SIM CARD ออกมาจากตัวเครื่อง
    หากไม่ได้กระทำโดยช่างของทางบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถือว่าหมดประกันในทันที
    และหากมีการเอา SIM CARD ออกไปใช้อย่างอื่น
    ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมา
8. การถอดเครื่องGPS การย้ายเครื่องGPSไปติดตั้งรถคันอื่น
    รวมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมตัวเครื่อง รวมทั้งระบบสายไฟของตัวเครื่อง อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
    หากไม่ได้กระทำโดยช่างของทางบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถือว่าหมดประกัน 
9. ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ ในการเครมเครื่องรุ่นที่ใหม่กว่า ในกรณีเครื่องรุ่นลูกค้าใช้อยู่
    เลิกผลิต หรือ ทางบริษัทฯ ไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายแล้ว 
10. จ่ายค่าบริการรายเดือนล่าช้าเกินกำหนดมากกว่า 1 วัน
ถือว่าหมดประกัน ชั่วคราว
   สามารถต่อประกันได้อีก เมื่อจ่ายค่าบริการเข้ามาภายใน 30 วัน

11. 
จ่ายค่าบริการรายเดือนล่าช้าเกินกำหนดมากกว่า 30 วัน ถือว่าหมดประกัน 
   เป็นการถาวร และไม่สามารถจะต่อประกันได้อีก
12. เงื้อนไข การรับประกันตัวเครื่องตลอดอายุการใช้งาน
      เฉพาะ เครื่องที่จ่ายค่าบริการรายเดือน ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อเดือน เท่านั้น
13. เงื้อนไข การ Service ตลอดอายุการใช้งาน
      เฉพาะ เครื่องGPS ที่ยังไม่หมดประกันและจ่ายค่าบริการรายเดือน ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อเดือนเท่านั้น
14. การย้ายคันต้องกระทำภายใน 3 ปี หลังการติดตั้งลงในรถคันแรก 
      การย้ายคันหลัง ปีที่ 3  ถือว่าหมดประกัน

15. การรับประกันจะสิ้นสุดลง 
    เมื่อไม่มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่สามารถให้บริการ internet GPRS
    ตามที่ตัวเครื่อง GPS ต้องการได้


** การส่งเครมสินค้ามีค่าส่งกลับ 100 บาท
** On Site Service  ( เฉพาะเครื่องติดตั้งกับทางบริษัทฯ)
     - กรณีความผิดพลาดของ ตัวอุปกรณ์ และงานติดตั้ง  ไม่คิดค่าบริการ
     - กรณีความผิดพลาดของลูกค้า คิดค่าบริการ ครั้งละ 5,000 บาท 

 ที่อยู่สำหรับส่งเครม  
ตู้ ปณ. 112  ปณ. แม่เหียะ(เชียงใหม่2)  50100

 
กรณีต้องการซื้อไปติดตั้งเอง
ทางบริษัทฯ จะมีราคาพิเศษให้
- ค่าบริการรายเดือนจะเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
  ในการไม่รับผิดชอบใดๆ
  กรณีลูกค้าไม่สามารถติดตั้งเองได้ ทุกกรณี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
หน้าแรก  แจ้งโอนเงิน  การรับประกัน  ติดต่อเรา
Copyright©2019 greenboxgps.com
บริษัท มิรดา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
( สำนักงานใหญ่ ลำพูน 168 หมู่9 ต.อุโมง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.0931311728 )

Powered by SMEweb